Välkommen till Renoveringsbyrån!

Tack för att Ni besöka min hemsida.
Här på Renoveringsbyrån, gör jag möbelrestaurering, dvs. jag lagar gamla skadade möbler på ett skonsamt och hantverksmässigt sätt.

Välkommen att titta in, så får du se vad jag har gjort åt andra, och vad jag kan göra för dig.

Välkomna!

Erik Lindmark

Renoveringsbyrån
Erik Lindmark
Rådmansv. 9
922 77 Botsmark
tel. 073-181 88 59